Textningsprojekt 2011-2013

Behovet av att utveckla tekniken för att kunna göra scenkonsten mer tillgänglig har lyfts fram de senaste åren. Detta var utgångspunkten för Textningsprojektet.

Post- och telestyrelsen (PTS) utsåg våren 2011 vinnarna i tävlingen ”Innovation för alla” på temat ”Kultur & Fritid”. Riksteaterns Textningsprojekt (då under namnet ”Textöversättning för scen”) var ett av de vinnande bidragen och har för detta erhållit ekonomiskt bidrag från PTS för att utveckla ny teknik som skapar tillgänglig scenkonst.

Den teknik som används för exempelvis textning av teater har i och med den snabba utvecklingen inom kommunikationsteknologin blivit omodern och måste ur ett kostnadsperspektiv betraktas som en onödigt dyr lösning byggd på specialdesignade displayer som bland annat hindrar små teatrar och fria grupper från att erbjuda scenkost till en större publik än idag.

Samtidigt ställer handikapporganisationerna och staten, genom Kulturrådet, allt större krav på branschens omställning till ett genomgående arbete med tillgänglighetsfrågor som bör vara fullt ut integrerat i den ordinarie verksamheten. Här ingår krav på tillgänglighet till både lokaler, information och arrangemangens innehåll.

Textningsprojektet utgick från det gemensamma intresset hos Riksteatern och it-företaget Dogood att skapa en lösning vars syfte var att förbättra, förnya och förenkla metoder och teknik för att kunna tillgängliggöra scenkonst genom textning och förinspelad syntolkning. Samtidigt tog projektet sin utgångspunkt i en större kontext utifrån det kultur- och handikappolitiska läget.

Läs projektets slutrapport: Textningsprojekt, slutrapport

Kolla infobladet: Infoblad Textad föreställning

Se sammanställning av textade produktioner: Sammanställning produktioner 2011-2013

 

uggs canada ugg canada ugg boots uk moncler sale the north face canada