Projekt/Projektit

Inom samarbetet Scen utan gränser drivs det en rad projekt med olika aktörer från nätverket. Kontakta gärna oss om du vill starta eller driver ett projekt inom något av våra fokusområden:

  • Interaktivitet/ medskapande: öka unga människors deltagande och intresse för respektive kulturer och språk
  • Konstnärligt utbyte: öka marknaden för konstnärer genom bilateralt utbyte och gemensamma internationella satsningar
  • Teknik/ Innovation: stöd till forskning och konstnärligt skapande och kulturbrukande på virtuella arenor, utveckla synergier mellan virtuella och verkliga kulturarenor
  • Kompetensutveckling/ Ledarskap: ledarskapsutveckling och bilaterala/nordiska nätverk

 

Rajaton näyttämö -yhteistyö sisältää useita projekteja verkoston eri toimijoiden kesken. Ota meihin yhteyttä, jos haluat aloittaa projektin tai jos sinulla on käynnissä projekti jollakin painopistealueistamme.

  • Vuorovaikutus/yhdessä luominen: nuorten osallistumisen ja kiinnostuksen lisääminen maiden kulttuureja ja kieliä kohtaan.
  • Taiteellinen vaihto: taiteilijoiden markkinoiden laajentaminen kahdenvälisellä vaihdolla ja yhteisillä kansainvälisillä panostuksilla.
  • Tekniikka/innovaatiot: tutkimuksen, luovan taiteellisen toiminnan ja virtuaalisten areenoiden kulttuuritoiminnan tukeminen sekä synergian kehittäminen virtuaalisten ja todellisten kulttuuriareenoiden välille.
  • Osaamisen kehittäminen/johtajuus: johtajuuden kehittäminen ja kahdenväliset/pohjoismaiset verkostot.
uggs canada ugg canada ugg boots uk moncler sale the north face canada