Projektseminarier/Projektiseminaarit

– Hur kan man ta tillvara teatrars olikheter i ett turnésamarbete så att alla vinner på det?


Workshop i Hallunda, Feb 2015

Workshop i Malmö Scenkonstbiennalen, Maj 2015


 

Sylvi är den konstnärliga kärnan i ett unikt utvecklingsprojekt, som pågår i två år och fokuserar på nya modeller för samproduktion och mobilitet inom teaterbranschen – vi startade med att undersöka den s.k. Roiha-modellen – och på de utmaningar som flerspråkiga produktioner erbjuder. Efterhand har vi utvecklat en ny modell för att samproducera, som går under namnet Sylvi-modellen, och blir ett av resultatet från projektet.

Målsättningen är att sänka de enskilda teatrarnas ekonomiska belastning och öka livslängden för varje produktion, samt utforska fall modellen kunde erbjuda nya konstnärliga, ekonomiska och kulturpolitiska fördelar i förhållande till allmän teaterpraxis.

Under projektet Sylvi har det varit ett flertal seminarier för att tillsammans kunna utvärdera hur arbetet har fungerat i sina olika stadier. För att kunna tillsammans sätta ord på samt kommunicera hur det har gått, har vi utvecklat en spelplan för att kunna visualisera projektet samt produktionens färdväg. Det har handlat om allt från de olika samarbetande teatrarnas perspektiv, skådespelarnas erfarenheter, kommunikationen, ekonomin, produktionen, projektledningen samt tekniken.

För att öppna upp till diskussion så visualiserades resan som en båtfärd på en flod. Solar och grund sattes ut för välgång och motgång. Bryggor över floden symboliserade projektets olika stadier, för att lättare kunna kommunicera projektets olika faser. Tillsammans kom de samarbetande teatrarna fram till att denna produktion hade sex faser, och under seminariet i Hallunda utvärderade vi gemensamt hur samarbetet löpt under dessa.

 

uggs canada ugg canada ugg boots uk moncler sale the north face canada