2013 Aktiviteter / Toiminta

Scen utan gränser -publikseminarium 3 December 2013 på TeaterFår302, Köpenhamn

HVAD SKAL TEATRET KUNNE, OG HVOR SKAL DET HEN?
– Om nye veje for teatret og dets publikum.

Läs om dagens debatter och diskussioner på havebackstage.dk

1402366_610038815719633_2136455289_o1450243_610039079052940_1701057730_n

PROGRAM:

09.00                  Kaffe & Brød
09.30                  Velkomst v/ Karina Lykkesborg, Komm.ansvarlig Teater FÅR302
09.30-12.00    Paneldebat

Moderator: Mette Wolf, dramaturg og publikumsudvikler
Panel:

  • Lars Seeberg, direktør Theatron: Hvad kan vi lære af andre europæiske initiativer?
  • Morten Kirkskov, teaterdirektør Aalborg Teater. Hvorfor borgerscener og anderledes teaterformer?
  • Anne Middelboe Christensen, teaterkritiker og forfatter: Hvilken dansk scenekunst gør størst indtryk lige nu?
  • Anja Mølle Lindelof, adjunkt, RUC: Hvad gør det tiltrækkende for publikum at komme i teatret?

Paneldebat vil bestå af 15 min. oplæg fra hver deltager. Herefter 1 times debat med panel og publikum. Debatten er åben for TIM afhængig af tilslutning fra selve Scene uden grænser-netværket: TEATER FÅR302, Riksteatern, University of Tampere og TrAp m.fl.

12.00 – 13.00   Pause med frokost
13.00 – 15.00   Præsentation af konkrete initiativer og erfaringer fra Scene uden grænser-deltagerne.
15.00 – 15.30   Kaffe og afslutning

1422572_10202550343986568_1221659548_n1465369_10202550342706536_767145426_n

Arrangemanget genomfördes med stöd från

_______________________________________________________________________________________________________

Fiberoptikseminarium 8 November 2013 i Stockholm och i Mariehamn

DELAD GLÄDJE ÄR DUBBEL GLÄDJE
Fiberoptikens optimala användning inom kultur, näringsliv och samhällsservice.

Se hela evenemanget här!

Seminariet pågår samtidigt och i realtid både i Mariehamn och i Stockholm.
Det blir såväl diskussioner som musik på Alandica och på Finlandsinstitutet.
Fiberoptik gör det möjligt att diskutera och uppleva musik samtidigt – även om musikerna befinner sig på olika orter. Hur kan fiberoptik också användas så att utbudet av kultur ökar? Teknik kan förbättra kommunikationsmöjligheterna. Vilka vinster finns för den enskilde medborgaren? Hur kan tekniken också stimulera regionalt näringsliv, nya samhällstjänster eller tillgängliggöra utbildning och forskning? Hur ser dom ekonomiska förutsättningarna ut? Ålands landskapsregering ser stabil och effektiv tillgång till förbättrade kommunikationsmöjligheter och digitala tjänster som en viktig förutsättning för den enskilde medborgarens delaktighet och för att främja företagande, innovation och konkurrens.
Seminariet avslutas med en mottagning där deltagarna kan fortsätta att diskutera i det virtuella rummet.

Moderator: Johanna Koljonen i Stockholm och Erik Hemming på Åland
Tid: fredagen den 8 november 13:30-16:00 Finlandsinstitutet (svensk tid) och på Åland (finsk tid) 14:30-17:00.
Arrangör: Finlandsinstitutet tillsammans med Scen utan gränser/Riksteatern, Artplant, Företagarna på Åland, Folkets Hubb, Stockholms stad, Ålands landskapsregering, KTH, Ålcom och Mariehamns telefoni.

PROGRAM

Sverige  Åland
13:30    14:30 Välkommen, Ove Joanson, styrelseordförande vid Utgivarna och vice ordförande i Finlandsinstitutets styrelse
13:40    14:40  Fiberoptikens möjligheter: Mats Erixon, Högskolan Dalarna
Mats Erixon presentation fiberoptik

13:45    14:45  Film: Det kom en nyhet, då och nu
13:50    14:50  Fiberoptikens möjligheter forts.
13.55    14.55  Ökat regionalt samarbete med fiberoptik, Ålands finansminister Roger Nordlund i Mariehamn och skärgårdslandstingsrådet Gustav Hemming i Stockholm
14:10    15:10  Musikupplevelse med fiberoptik, en pianist i Stockholm och en på Åland samspelar, Jens Sporron och Stefan Gunnarsson, den sistnämnda känd från ”Så ska det låta”
14:20    15:20  Kulturevenemang med fiberoptik, Rektor för Ålands musikinstitut, operasångare BjörnBlomqvist och kreatör Andreas Brännlund, utvecklingschef Mika J Lehtinen (teaterforskning vid Tammerfors universitet) i Mariehamn samt kompositör/musiker Tuomo Haapala och programledare/författare Mark Levengood i Stockholm samt Carl-Johan Listherby, Naive. Vinnare av Roygalans pris för Bästa animation 2013
14:45    15:45  Musik: Gitarrskola med Robert Zetterqvist och Jochum Juslin
14:50    15:50  Ekonomiska förutsättningar för fiberoptik, VD för Ålcom Daniel Dahlén, chef för Ålands digitala agenda Jörgen Grette i Mariehamnen samt Loth Hammar, kanslichef för Digitaliseringskommissionen, Christina Öhman, utvecklingschef Swedish ICT och systemspecialist Mats Erixon i Stockholm
15.10     16.10  Publiksamtal och frågor
15:20     16:20  Sammanfattning- nästa steg
15.25     16.25   Musik fortsätter…
 15.35    16.35   Mottagning utan gränshinder. Seminariet avslutas kl. 16 svensk tid och kl. 17 finsk tid

Läs mer: Hälsningar från fiberoptikseminarium

Ett stort tack till Nordiska kulturfonden, Ålands landskapsförening, Föreningen Svensk-Finlands Vänner, EM-möbler, Ålcom, Artplant mfl som stöttat evenemanget.

____________________________________________________________________________________________

Scenkonstbiennalen 2013 den 24 maj på Högskolan i Jönköping

INTERAKTIVITET OCH NY TEKNIK: WORKSHOP PÅ SCENKONSTBIENNALEN 2013

Workshoppen strävade efter att undersöka och problematisera vad man menar med interaktivitet inom scenkonst, och dess koppling till nya tekniska lösningar.

Workshoppen inleddes med en soundwalk, som lekte med ett antal interaktiva, tekniska möjligheter, och som ställde några grundläggande frågor kring interaktivitets relation till lydnad, önskan om att vara till lags och vem interaktiviteten egentligen är till för. I anslutning till soundwalken fanns också en avancerad ”leklåda” i form av en theremin som kopplats till en rejäl baslåda och ledväggar.

beinnal_scenutangranser_2013

 

Deltagare som blivit färdiga med soundwalken fick också tid att fritt reflektera kring begreppet framför en whiteboard.

Seminariedelen av workshoppen inleddes med att ringa in frågeställningen. Vi gjorde grundantagandet att en interaktiv scenkonstupplevelse förutsätter mer än det passiva sätt på vilket publiken alltid i någon mening påverkar skeendet på scenen, utan ringade in interaktivitet som att upphöja publiken till medaktörer i någon form.

Redan vid en hastig titt på whiteboardens associationer stod det klart att interaktivitet som begrepp ger väldigt olika känslor hos oss som publik. Här stod allt från ”demokratisering” till ”masspsykos”, och spänningsfältet kring vem interaktiviteten egentligen är till för kom att prägla mycket av diskussionen. Många delade en känsla av, att som i soundwalken, interaktiviteten ofta inte finns där för att berika publikens upplevelse, utan för att tillfredsställa någonting hos upphovspersonerna.  Det nära släktskapet mellan interaktivitet och lydnad kände vi av. Ganska fort uppstod en distinktion:

  • Interaktivitet. Publiken är medskapande. Dramaturgin är i någon mån osäkrad. Utkomsten är inte helt klar. Här ryms både sceniska experiment med stor frihet och icke efterfrågad interaktivitet – barnpublikens deltagande, sabotaget eller den ofrivilliga interaktiviteten i form av olyckor osv.
  • Aktivitet. Publiken aktiveras och deltar, men är hårt styrda i sin roll. Utkomsten är reglerad. Även upplevd interaktivitet – publiken upplever sig delta och styra ett förlopp, utan att kanske göra det.
  • Passivitet. Inte bara som ett icke-handlande tillständ, utan också valet att inte delta, att inte följa instruktionen, att hävda sin rätt att vara bara publik.

En stor del av diskussionen kom också att handla om vad syftet med interaktivitet egentligen är. Vad ska man ha den till, bortanför själva scenkonsthändelsen? Många exempel dök upp på scenkonsthändelser som, genom att involvera sin publik, kanske når nya människor, skaffar en tydligare bild av vilka publiken egentligen är, eller manipulerar publiken för att sen visa fram sin manipulation.

Vi vände och vred på teknikens roll i interaktivitet. Det är lätt att uppleva att tekniska lösningar ofta resulterar i yta på bekostnad av innehåll, att publikens möjlighet till genuin påverkan ofta känns som att den nästan står i motsats till fördjupning. Men det finns också anledning att vända på frågan, och fundera på om den är dramatikens fasta strukturer som inte står redo att använda teknikens fulla potential. Frågan kvarstår: kan man osäkra en dramaturgi? Vad händer då?

biennal_scenutangranser_2013

Ett kort grupparbete bad deltagarna att i mindre grupper, med utgångspunkt i den teknik som ingick i soundwalken, eller annan teknik, komma fram med en idé till en interaktiv scenkonsthändelse som använder sig av teknik. Påfallande många av förslagen hade synestetiska dimensioner – ett uttryck översattes med teknikens hjälp till ett helt annat: text blev musik, skådespeleri blev smak etc. Andra intressanta uppslag handlade om att arbeta med interaktivitet över lång tid, där tiden som går mellan input och resultat är avsevärd, liksom interaktivitet som belönar subversivitet – där det underliggande motivet är att inte följa instruktioner.

Seminariet avslutades så med en sammanfattnig och en slutdiskussion.

Text: Anders Duus

uggs canada ugg canada ugg boots uk moncler sale the north face canada